spaghetti-diagram

Spaghetti diagram na de eerste ronde

Om de nodige ervaring op te doen, kunnen we de volgende simulaties aanbieden. Deze simulatiespelen kunnen afzonderlijk of als onderdeel van ons opleidingenpakket worden afgenomen:

Spel: Just in Time
Duur: 2 tot 4 uur.
Doelstelling: De aanwezigen in een korte tijd te laten beleven wat het verschil is tussen een traditioneel aangestuurd bedrijf en een Just in Time bedrijf. Het verschil duidelijk maken tussen “push”- en “pull”-productie. De deelnemers ervaren hoe in de verschillende simulaties het onderhanden werk en de doorlooptijd verschillen. Ook wordt in de pull situatie een simulatie uitgevoerd met een modellen mix en staan we stil bij het verschil in haalbaarheid tussen de push en de pull situatie.

Spel: ZIGZAG (Logistiek ketenspel)
Duur: 4 tot 8 uur.
Doelstelling: De aanwezigen in een beperkte tijd laten beleven wat de invloed is van hun beslissingen op de andere aanwezigen in de logistieke keten ( klant > winkel > distributiecentrum > fabriek ). De spelers rapporteren hun:
-Voorraad niveaus
-Service levels
-Logistieke kosten

Spel: De Grote Prijs (Productiebeheersing)
Duur: 4 tot 8 uur.

Doelstelling: De aanwezigen in een beperkte tijd laten beleven wat de invloed is van procedures en afspraken binnen een ordergestuurd productiebedrijf. Hoe kunt u omgaan met een groot aantal productvarianten en toch een goede leveringsgraad halen? Na iedere ronden worden een aantal prestaties gemeten en de indicatoren vergeleken met de vorige ronde.

Ook zijn in overleg met opdrachtgevers voor hun situatie specifieke simulaties ontwikkeld.
Voorbeelden: All Electric Engine (Engelstalige simulatie), De Grote Sigaar voor een sigarenfabrikant, De Lange Darm, voor de logistieke keten van een darmenverwerkingsbedrijf, NOLTO (Nedtrain Onderdelen Loop bij TreinOnderhoud)

Heeft u nog vragen?

Neem nu contact op