Verwoerd Consult helpt u met resultaat boeken, om maximaal rendement uit een opleiding te halen, met andere woorden om maximale power bij de deelnemers te creëren. Hiervoor is een fusie nodig tussen attitude, kennis en ervaring. Deelnemers die logistieke modules (bijvoorbeeld van de APICS opleidingen) halen, kunnen dit slechts met de juiste attitude. Tijdens de modules doen zij de benodigde kennis op. Om vervolgens deze kennis eigen te maken, met andere woorden ervaring op te doen, volgt een praktisch gedeelte. Dit programma kan worden gedraaid met een groep tot maximaal 16 mensen.

Deel één:
Training (afhankelijk van instroomniveau, bijvoorbeeld: APICS CPIM, alleen de module Basics of Supply Chain Management of de gehele CPIM opleiding). Een logistiek kader scheppen, van waaruit de deelnemers zichzelf en daarmee de organisatie verder ontwikkelen. Het actief deelnemen aan deel één is de ingangseis voor de tweede deel.
Nadruk op inhoud: wat moet je doen, hard skills.

Deel twee:
Werken met de theorie: in een class-room setting wordt de theorie toegepast. De toepassing vindt plaats op een case Eigen Bedrijf en/of op een kleine case, door trainers van te voren te selecteren uit de inzendingen van de deelnemers.
In de Case Eigen Bedrijf wordt het eigen bedrijf in kaart gebracht. Dit gebeurt op basis van de theorie uit het eerste deel. Ook wordt een verbetermogelijkheid aangegeven en een interne sponsor gezocht.
Nadruk ligt op uitvoering: hoe kun je resultaat boeken, soft skills.

Deel drie:
Veranker theorie en werkwijze in de organisatie. Het project dat is gedefinieerd in stap twee wordt in de eigen organisatie verkocht, aanbesteed en uitgevoerd. Voor dit project wordt een projectplan en verbetervoorstel opgesteld. Vervolgens voert de deelnemer en zijn team het voorstel uit. Resultaat boeken is het doel. Duur van dit traject is ongeveer 13 weken (een en ander afhankelijk van de grootte en de moeilijkheidsgraad). De resultaten zijn vaak zo dat de opleiding hierdoor meer dan terugverdiend wordt.
Nadruk op realisatie: gebruiken hard en soft skills in de echte wereld.

Wilt u meer weten of direct aan de gang?

Neem nu contact op