LOGISTIEK CURRICULUM

Cursussen

Cursussen kunnen in overleg met u, als opdrachtgever, worden aangepast aan uw specifieke omstandigheden. Afhankelijk van uw behoeften kunnen ook opleidingen speciaal voor u worden ontwikkeld. Om u een idee te geven van de mogelijkheden vindt u hieronder de beschrijving van een aantal opleidingen:

Cursus: Inleiding Logistiek

Duur: Afhankelijk van het niveau van de cursisten: 3 tot 5 dagen

Doelgroepen:

* Niet-logistiek managers, om een overzicht te krijgen;

* Material Planners en Distributie Planners, die enige theoretische ondergrond behoeven;

* Nieuwe medewerkers zonder logistieke opleiding, die in een logistieke omgeving gaan werken.

Doelstelling: Inzicht verschaffen in de basiselementen van Logistiek, Material Management en Fysieke Distributie. Vertrouwd raken met logistieke begrippen. Met behulp van opgaven, discussie en spellen gevoel krijgen over reacties in werkelijke situaties.

Afhankelijk van de duur: Inclusief het Just in Time-, het Grote Prijs en/of het ZIGZAG-keten-spel.

Cursus: Logistiek Medewerker

Duur: 14 dagdelen

Doelgroepen: Magazijn- en distributie-personeel

Doelstelling: Creëer/vergroot de bewustwording bij distributie- en magazijnmedewerkers van hun rol binnen het magazijngebeuren.

Vergroot de bewustwording / kennis van kwaliteit, level of service, kosten en standaards over voorraadverschillen.

Breid het professionalisme van de organisatie uit.

Cursus: Enterprise Resource Planning  (ERP) – Introductie

Duur: 2 dagen

Doelgroep: Medewerkers, die uit hoofde van hun functie te maken krijgen met de implementatie en de werking van ERP.

Doelstelling: Aan het einde van de cursus heeft de cursist inzicht in:

* ERP als concept ten behoeve van de integrale planning en beheersing van een productiebedrijf;

* De relaties tussen de samenstellende delen, als een basis voor de integrale goederenstroombeheersing.

Cursus: Lean – Introductie

Duur: 2 dagen

Doelgroep: Medewerkers, die uit hoofde van hun functie te maken krijgen met de invoering en de werking van Lean.

Doelstelling: Aan het einde van de cursus heeft de cursist inzicht in Lean en de toepassingsmogelijkheden.

Inclusief het Grote Prijsspel.

Suggesties voor andere opleidingen:

Accuratesse – Om u bewust te maken van het belang van nauwkeurige gegevens die nodig zijn voor goede (logistieke) prestaties.

Single Minute Exchange of Dies – Snel omstellen, om u voor te bereiden op een Lean omgeving.

Supply Chain Management – Om bewust te worden van de afhankelijkheid van eenieder binnen één bedrijfskolom of eenieder binnen één bedrijf.

Bedrijfskundig Procesmanagement – Om u bewust te worden van de effecten van de logistieke principes op een administratieve omgeving (ziekenhuizen, verzekeraars, overheden enz.)

Het is ook mogelijk Uw mensen in company voor te bereiden op de examens van de nieuwe Europees erkende opleidingen EJLOG (European Junior Logistician) en ESLOG (European Senior Logistician).

Naast bovengenoemde opleidingen met Nederlands materiaal, bieden wij ook de Engelstalige APICS opleidingen APICS CPIM certification (5 modules, 5 examens) en APICS CSCP certification (3 modules, 1 examen). Voor meer informatie zie APICS

Vragen? Of wilt u de mogelijkheden bespreken?

Neem nu contact op