14 okt

doorlooptijdverkortingHet getuigt van kracht als veranderingen, die leiden tot procesverbeteringen, cijfermatig zijn onderbouwd. Laten we daarom de volgende vraag proberen te beantwoorden: Welk effect heeft doorlooptijdverkorting op de financiële situatie van een organisatie?

 

Gegeven de volgende situatie:

Productiebedrijf De Roterende Rotor maakt pompen. Dit bedrijf is functioneel georganiseerd, hetgeen betekent dat gelijksoortige machines bij elkaar op één afdeling gegroepeerd staan, draaibanken bij draaibanken, freesmachines bij freesmachines, enzovoorts. De producten worden na elke bewerking, als halffabrikaat, steeds opgeslagen in het magazijn en de planning houdt precies de voortgang van de betreffende opdracht bij. Elke pomp bevat voor € 500 aan ingekochte grondstoffen, voor de eenvoud nemen we aan dat deze grondstoffen aan het begin van het proces beschikbaar dienen te zijn. Tijdens de doorlooptijd worden er voortschrijdend kosten gemaakt om het product te maken, zoals mensuren, machine-uren en ook worden overhead kosten toegevoegd, in totaal voor € 500. Ook hier vereenvoudigen we de werkelijkheid en gaan ervan uit dat dit lineair gebeurt. De waarde van de pomp loopt op van € 500 materiaalkosten aan het begin van het proces tot € 1000 (materiaal, uren en overhead) aan het einde. Gemiddelde waarde van een pomp gedurende het proces is dus (€ 500 + € 1.000)/2 = € 750. De doorlooptijd van het proces is 100 dagen, er worden 10 pompen per dag geproduceerd en verkocht. We houden geen rekening met voorraden grondstoffen (voordat het proces start) en voorraden gereed product (nadat de pompen klaar zijn).

 

Gevraagd:

 1. Wat is het benodigde kapitaal (working capital) om dit proces in stand te houden?

Een medewerker heeft voorgesteld om over te stappen op groepentechnologie, dat wil zeggen de machines zo herschikken dat producten in één afdeling kunnen worden gemaakt en tussentijds niet steeds van en naar het magazijn hoeven. Het doorgeven van het product van de ene machine naar de volgende gaat eenvoudiger en sneller. Een berekening laat zien dat de doorlooptijd door deze maatregelen afneemt tot 20 dagen, een aanzienlijke doorlooptijdverkorting. Welke financiële gevolgen heeft dat? Om daarachter te komen dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

 1. Wat is het benodigde kapitaal (working capital) om dit proces in stand te houden?
 2. Hoeveel kapitaal kan worden vrijgemaakt en gebruikt om schulden af te lossen of de kas (invloed op de cashflow) te versterken?
 3. Stel dat de rente op de kapitaalsmarkt 5% bedraagt, hoeveel rente wordt dan bespaard?
 4. Voor voorraadkosten (Rente, Ruimte, Risico) mag je gerust met 25% rekenen, waarbij je voor Rente mag lezen het gemiddelde van de rente die je aan de bank betaalt en het rendement dat de directie op eigen vermogen wil halen. Hoeveel wordt er dan bespaard?
 5. Welke andere, bijkomende voordelen zijn er?

 

 

Heb je voor jezelf de vragen beantwoord?

Hieronder mijn antwoorden:

 1. Doorlooptijd (dagen) * verkoop (stuks/dag) * gemiddelde kostprijs (€/stuk) = Benodigd kapitaal (€) 100 (dg) * 10 (stuks/dg) * € 750/stuk = € 750.000
 1. 20 * 10 * € 750 = € 150.000
 2. Besparing op kapitaal: € 750.000 – € 150.000 = € 600.000
 3. Besparing op rente: € 600.000 * 5%/jaar = € 30.000/jaar. Komt rechtstreeks ten goede aan de winst.
 4. Besparing bij 25% voorraadkosten: € 600.000 * 25%/jaar = € 150.000/jaar. Een aanzienlijke besparing. Hieruit blijkt dat de energie die wordt gestoken in dit soort verbetertrajecten zich meer dan terug verdient.
 5. Bijkomende voordelen kunnen zijn:
  1. Door de kortere levertijd wordt het product aantrekkelijk voor andere klanten (flexibiliteit) en kan de omzet stijgen.
  2. Indien er een productwijziging noodzakelijk is, zijn er maar 200 in plaats van 1000 pompen in de keten. Herbewerking zal een kortere doorlooptijd hebben en tegen lagere kosten door de kleinere aantallen. Een nieuw model kan snel worden geïntroduceerd, een versterking van de concurrentiepositie.

Bij vraag 6 staan twee bijkomende voordelen genoemd, weet je er meer? Laat het me weten