18 mei

prioriteitenladder

Iedere organisatie succesvol?  Veel organisaties concentreren zich op één of meer van de elementen efficiëntie, effectiviteit, veiligheid, en robuustheid (ook wel resilient of veerkrachtig), in een willekeurige, vaak de net beschreven volgorde. Het blijkt echter dat er een belangrijke volgorde in deze elementen te vinden zijn, een zogenaamde prioriteitenladder.

Vanuit de metafoor van de prioriteitenladder zijn de prioriteiten, in deze volgorde:

  1. Veiligheid
  2. Effectiviteit
  3. Efficiëntie
  4. Robuustheid

 

1. Veiligheid

In de basis dient iedere organisatie veilig te zijn, in de meest brede zin des woords. Fysieke veiligheid voor uw medewerkers, collega’s en alle belanghebbenden. Risico management bij bijvoorbeeld van buiten komend onheil. Als u ziet dat iemand in uw organisatie onveilige acties uitvoert, dan dient uw primaire reactie te zijn: Onheil voorkomen. Voorkomen van persoonlijke letsel en voorkomen van gevolgschade.

2. Effectiviteit

De klant betaalt uw boterham. Afspraken, die u gemaakt heeft met uw klanten dient u na te komen. Binnen de logistiek is een bekende prestatie-indicator: OTIFNII. Leveringen dienen te zijn: On Time, In Full, No Invoice Issues (Op tijd, compleet en geen kwaliteitsproblemen, noch met het product of dienst, noch met de bijbehorende administratie). Als u dit goed doet, dan blijven de klanten terugkomen.

3. Efficiëntie

Pas als we veilig en klantgericht werken, dan is het tijd om ons te richten op het vermijden van alle verspillingen, hèt onderwerp bij Lean. Hier komt het moment dat u geld gaat verdienen. De verspillingen die u kunt vermijden zijn onder andere wachten, te veel produceren, voorraden aanhouden, defecten doorgeven, transport, onnodige bewegingen, de ideeën van uw medewerkers niet gebruiken. Als u in staat bent deze verspillingen uit de processen te halen, dan gaat de capaciteit van uw organisatie omhoog en de kostprijs van uw producten en diensten omlaag. De winst zal stijgen. Pas op, het is pas de derde prioriteit. Als u de eerste twee verwaarloost, dan werkt het verhogen van efficiëntie zelfs tegen u!

4. Robuustheid

Nadat aan de eerste drie prioriteiten is voldaan, dient er aandacht te komen voor organisatie die robuust, ook wel genoemd resilient, of veerkrachtig is. U past zich snel aan aan veranderende omstandigheden, u ziet kansen en weet deze om te zetten in mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn het hebben van plannen en afspraken, gemaakt na wat als… analyses. Stel dat een toeleverancier ineens niet meer kan leveren (bijv. door een brand), welke noodscenario’s heeft u uitgewerkt? Of als uw plant stilvalt? Heeft u afspraken met uw conculega’s om elkaar te helpen in geval van nood? Of het snel afbouwen van de productie capaciteit als er een crisis begint, omschakelen naar een andere producten portfolio door voorbereid te zijn met producten waar contra cyclisch behoefte aan is. En ook zorgen dat de kennis en kunde in de organisatie behouden blijft, zo dat als de economie weer aantrekt u weer snel kunt bijschakelen.

Door de prioriteitenladder in de juiste volgorde te beklimmen creëert u een VEER-krachtige organisatie.

Veel succes tijdens uw klim.

Laat u mij weten hoe de prioriteitenladder u helpt?