Course Code: VC-NL001

Doelstelling:

  • Inzicht verschaffen in de basiselementen van Logistiek, Material Management en Fysieke Distributie.
  • Vertrouwd raken met logistieke begrippen.
  • Met behulp van opgaven, discussies en spellen gevoel krijgen over reacties in werkelijke situaties. Inclusief het Grote Prijs spel

  • Niet-logistiek managers, om een overzicht te krijgen;
  • Material Planners en Distributie Planners, die enige theoretische ondergrond behoeven;
  • Nieuwe medewerkers zonder logistieke opleiding, die in een logistieke omgeving gaan werken.