Course Code: VC-E001

Het CPIM (Certified in Production and Inventory Management) programma geeft de productie-professional een sterke theoretische achtergrond binnen het specifieke vakgebied productie- en voorraadbeheer.
CPIM is herzien in de zomer van 2017 en opgebouwd uit twee modules. De eerste module legt het fundament en in de tweede module vindt de verdieping plaats, beide worden met een examen afgesloten. Na het behalen van de twee examens krijgt de cursist het CPIM diploma en het recht om de titel CPIM te voeren.
Het CPIM diploma heeft zijn nut bewezen door één (logistieke) taal te creëren, in eerste instantie bij grote bedrijven, later ook bij consultancy bedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Bij (logistieke) pakketontwikkelaars is de APICS OMBOK (Operations Management Body of Knowledge), ontstaan uit CPIM, de wereldwijde standaard. Door de toenemende globalisering bewijst de CPIM opleiding zijn internationale nut.

Bent u al eerder met uw CPIM opleiding begonnen? En geslaagd voor uw BSCM examen? Dan geldt uw BSCM als het Part 1 examen. U dient nog uw Part 2 examen te doen voor uw CPIM. Meer weten? Neem even contact met ons op.

 • Part 1
 • Part 2

Voor een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van iedere module: zie onder

Duur: Afhankelijk van de voorkennis van de deelnemers, en de bereidheid tot zelfstudie: 6 tot 15 dagdelen per module. De doorlooptijd van de twee modules is één tot twee jaar, afhankelijk van uw bezetting en uw (jaar)budget. De studietijd (zelfstudie en sessies samen) is ongeveer 100 tot 150 uur per module.


Part 1

Deze module geeft de basis definities en concepten voor planning en beheersing van de goederenstromen, in, door en uit een organisatie. Fundamentele relaties tussen de activiteiten die in de Supply Chain optreden tussen leveranciers en afnemers worden behandeld. In deze module wordt verder stilgestaan bij:

 • type productiesystemen (Make to Order, Assemble to Order en Make to Stock)
 • voorspellen
 • master planning
 • materials requirements planning
 • capacity management
 • production activity control
 • inkoop
 • Lean
 • Theory of Constraints
 • kwaliteitsmanagement
 • voorraadbeheer
 • fysieke distributie

Part 2

In deze module bestuderen de deelnemers de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkelen van sales en operations plannen
 • Identificeren en beoordelen van interne en externe vraag en voorspelde behoeften
 • Het opstellen van een haalbaar master schedule (hoofdproductieplan) in overeenstemming met ondernemingsdoelstellingen en beperkte beschikbaarheid van middelen.
 • Concepten om verkoop, marketing en ondernemingsbehoeften in een haalbaar en economisch operations plan te vertalen, rekening houdend met de verschillende business omgevingen.
 • Concepten en methoden om geprojecteerde en actuele vraag vanuit distributienetwerken en externe klanten te managen.
 • Methoden om het sales en operations plan, voorspellingen en actuele vraag te integreren in een specifiek master schedule (hoofdproductieplan)
 • Materiaal en capaciteitsplanning
 • Material requirements planning, geschikt voor job shops
 • Material dominated scheduling, geschikt voor seriefabricage en proces industrie
 • Capacity requirements planning
 • Processor dominated scheduling
 • Prioretiseren en bepalen van werkvolgordes
 • Uitvoeren van operationele planningen
 • Beheersmethodieken
 • Rapporteren van activiteiten
 • Evalueren en feedback op de prestaties
 • Technieken voor het verroosteren en beheersen van zowel bewerkingen in productie als proces gestuurde operaties
 • Kwaliteitsinitiatieven en continu verbeteren
 • Voorraadbeheer in operationele omgeving
 • Relaties tussen bestaande en zich ontwikkelende processen en technologieën met betrekking tot productiestrategieën en supply chain gerelateerde functies
 • Afstemmen van resources (middelen, mensen en geld) met het strategische plan
 • Configureren en integreren van operationele processen om het strategische plan te ondersteunen
 • Het implementeren van veranderingen

De doelgroep voor de opleiding CPIM bestaat uit: • Professionals, werkzaam in de productielogistiek
 • Zij die vanuit hun functie regelmatig met logistiek te maken hebben.
 • Zij die bij een multinational werken, en één, logistieke, taal willen spreken.
 • Professionals die een ERP implementatie voorbereiden of uitvoeren om de kans van slagen drastisch te vergroten.

De opleiding APICS CPIM begint met de module Part 1. Er wordt in het voorjaar 2019 gestart met avond, dag en blok opleidingen:
Kopenhagen (Dk), blokken: 28-31 januari.
Utrecht, dagen, 27 maart 2019, 17 april, 22 mei en 12 juni.
Amsterdam, dinsdag avonden, 16 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni, 2 en 9 juli
Zwolle donderdag avonden 19 september, 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december.
Eindhoven, dagen, 23 oktober, 20 november, 11 december en 15 januari 2020.
Kopenhagen (Dk), blokken: 26, 27 en 28 maart 2019, en 7 , 8 en 9 mei 2019.


Heeft u van de oude opzet al minimaal de module BSCM (meer mag ook), of Part 1 gehaald, dan beginnen we voor u dit voorjaar met Part 2:
Amsterdam dinsdagavonden: 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 15 en 29 mei, 11 juni, 2 juli, 27 augustus, 17 en 24 september, 8 en 29 oktober, 12 en 26 november.
Kopenhagen (Dk), blokken, 30 april - 2 mei en 18 - 20 juni 2019.

Voor meerdere locaties en tijden in Nederland: neem contact met ons op.

De kosten voor de opleiding in Nederland zijn € 1500 voor CPIM Part 1, € 2400 voor CPIM Part 2, exclusief BTW. Bij betaling van de hele opleiding in één keer zijn de kosten € 3800, exclusief BTW. De tarieven voor Denemarken zijn voor CPIM Part 1 € 2400, voor CPIM Part 2 € 3900, exclusief BTW. Voor deze bedragen ontvangt u één jaar APICS lidmaatschap, de lessen, het Participants Workbook, toegang tot de leeromgeving, extra oefenvragen, eenmalig examenkosten per module. Betaling dient te geschieden voor aanvang van de opleiding.

 Inschrijven voor de open opleiding?Inschrijven


Bent u al geslaagd voor een of meerdere modules in de oude opzet? Informeer dan naar de mogelijkheid om in te stromen in een lopende groep of over te stappen naar de nieuwe opzet.

Binnenkort examen doen?
Weten hoe de procedure gaat?
Exam credits bestellen? 


 
Exam Credits

Informatie opvragen over open of in-company opleidingen?

Neem nu contact op